Προτάσεις διαβούλευσης Υπουργείων

Διαβάστε παρακάτω τις προτάσεις Υπουργείων, που προέκυψαν από τη διαβούλευση για τον Σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

 

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΓΓΔΟΠΙΦ.pdf 54.57 KB
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - TRAUMA ROAD MAP.pdf 99.81 KB
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.pdf 141.82 KB
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.pdf 150.56 KB
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf 894.99 KB
ΕΥΣΕΚΤ - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ.pdf 2.74 MB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.pdf 658.93 KB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 194.54 KB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3.16 MB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Α ΦΑΣΗ.pdf 243.62 KB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Β ΦΑΣΗ.pdf 335.76 KB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ+ 79.98 KB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf 1.24 MB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf 1.01 MB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf 8.2 MB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.pdf 138.42 KB