Στόχοι Πολιτικής

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης – ΕΣΠΑ 2021-2027.

feature image

Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη

O περιορισμένος βαθμός ενσωμάτωσης της καινοτομίας και ο χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, παρά τις αξιόλογες επιδόσεις εγχώριων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, συντελούν...

feature image

Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού τομέα της χώρας είναι το μεγάλο μερίδιο συμμετοχής του κτιριακού τομέα στη συνολική τελική κατανάλωση (41%), τα χαμηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος, ...

feature image

Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Στις οδικές μεταφορές, στο τέλος της τρέχουσας ΠΠ ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο τμήμα του βασικού ΔΟΔ, σημαντικά τμήματα του αναλυτικού ΔΟΔ στην ηπειρωτική Ελλάδα, τμήματα ΔΟΔ μεγάλων νησιωτικών περιφερειών, οι περισσότερες ...

feature image

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

Λαμβάνοντας υπόψη ότι α. η χώρα εξακολουθεί να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το ποσοστό ανεργίας παραμένει από τα υψηλότερα, β. η ανεργία των νέων και των μακροχρόνια ανέργων παραμένει υψηλή, γ. η συμμετοχή ...

feature image

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της

Η οικονομική κρίση μετά το 2010 εκτός από την έντονη μείωση του ΑΕΠ, επηρέασε άνισα τις 13 Περιφέρειες με χαμένες θέσεις εργασίας κατά κύριο λόγο στις Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Η κρίση της πανδημίας αύξησε την ανεργία στο 18,3% (6/2020 ΕΛΣΤΑΤ) ενώ ...

Δείτε τη συνοπτική παρουσίαση του Νέου Προγράμματος «Αττική 2021-2027».

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην προβολή του αρχείου πατήστε εδώ.

File

Το πλαίσιο προγραμματισμού
της περιόδου 2021-2027

Ο σχεδιασμός της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027 συμπίπτει χρονικά με μία ιδιαίτερη και δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά χρονική περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία και φιλοδοξεί για μια ολοκλήρωση της εξόδου από τη 10ετή οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα, εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, κατά την οποία καλείται να αντιμετωπίσει τις απειλές για τη δημόσια υγεία, εξαιτίας της πανδημίας της COVID 19, η οποία είναι σε εξέλιξη από την αρχή του 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες

blog-img

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την πολυπληθέστερη Περιφέρεια (35% της χώρας, ΕΛΣΤΑΤ), με εκτιμώμενο πληθυσμό 3,756,453 (2018), καθώς και την πιο πυκνοκατοικημένη.

blog-img

Ενημερωθείτε για την κατανομή των πόρων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ανά ταμείο καθώς και για το σύνολο της δημόσια δαπάνης σύμφωνα με την υφιστάμενη διαμόρφωση.

blog-img

Ενημερωθείτε από τα σχετικά αρχεία για την Έναρξη Σχεδιασμού της Νέας Προγραμματικής Περιόδου καθώς και για το Βασικό Πλαίσιο Σχεδιασμού – Προγραμματισμού.