Μήνυμα Περιφερειάρχη Αττικής ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΠΑΤΟΥΛΗ

Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Αγαπητά Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Αττική,

Αγαπητοί Κοινωνικοί Εταίροι και Φορείς διαβούλευσης,

Φίλες και φίλοι

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για το σχεδιασμό του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την περίοδο 2021-2027.

Το ΕΣΠΑ είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο που διαθέτουμε και είναι δέσμευσή μας να το αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και με διαφάνεια προς όφελος της Περιφέρειας και των κατοίκων της.

Για αυτό και συνεχίζουμε τη δημόσια διαβούλευση ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κοινωνικοί μας εταίροι να καταθέσουν τις ιδέες και τις θέσεις τους για τους στόχους, τις προτεραιότητες αλλά και τις επιμέρους δράσεις και έργα του νέου Προγράμματος.

Πρόθεσή μας είναι με διάλογο και ειλικρινή συνεργασία, να διαμορφώσουμε από κοινού το Πλάνο για την Αττική του μέλλοντος, που θα απηχεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των ανθρώπων της.

Ένα Σχέδιο που θα μας βοηθήσει να βάλουμε από τώρα τα θεμέλια για μια Περιφέρεια βιώσιμη και ανθεκτική, δίκαιη και συμπεριληπτική, ψηφιακή και εξωστρεφή, υγιή και δυνατή, ικανή να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας.

Σας καλώ να συμμετέχετε με τις απόψεις και τις προτάσεις σας, ώστε με περισσότερα στοιχεία, καλύτερη γνώση των αναγκών και των προβλημάτων και με φρέσκιες ιδέες να καταρτίσουμε ένα Πρόγραμμα που θα απαντά στις μεγάλες προκλήσεις τις εποχής μας και θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πολύτιμους πόρους του νέου ΕΣΠΑ, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για την Περιφέρεια και τους κατοίκους της.

Καλή και δημιουργική συνεργασία για το καλό της Περιφέρειάς μας!

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΤΟΥΛΗΣ